Jak Kim Il Sung przejął władzę w Korei Północnej? – Historia Korei Północnej cz.2

W jaki sposób po odzyskaniu niepodległości Korei Kim Il Sung przejął władzę i został przywódcą tego kraju na prawie pięc dekad? Zapraszam na kolejny cykl historyczny o powstaniu Korei Północnej.

Opracowanie: Klaudia Augustynowicz

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna od początku

Ruch komunistyczny w Korei był niejednorodny i rozbity politycznie. Komuniści dzielili się na aż cztery frakcje i walczyli o dominację. Wśród nich była grupa miejscowych komunistów, znacznie silniejszych i liczniejszych w południowej części półwyspu, gdzie kierownictwo sprawował Park Heong Yeong (박헝영, 1900-1955). Za jego sprawą w Seulu swoją aktywność wznowiła Komunistyczna Partia Korei. Na północy kraju wiodącymi postaciami byli Hyeon Jun Hyeok (현준혁, 1906-1945), który później konkurował z Kim Il Seongiem o władzę oraz Kim Yong Beom (김용범, 1902-1947).

Drugą frakcję stanowili komuniści z Yan’anu, zwolennicy chińskiej wersji komunizmu Mao Zedonga. Ta grupa stanowiła dla Sowietów największe zagrożenie, ponieważ była niezależna od Moskwy i utrzymywała kontakty z Chinami. Za najbardziej znanych liderów można uznać Mu Jeonga (무정, 1905-?) i Kim Du Bonga (김두봉, 1889-?), który objął stanowisko przewodniczącego Nowej Partii Ludowej, pozostającej poza wpływami władz sowieckich i tym samym będącej niemałym zmartwieniem dla ich protegowanego, Kim Il Seonga.

Kolejną grupą była frakcja irkucka, gdzie działaczem był m.in. urodzony w Chabarowsku Heo Ga I (허가이, 1904-1953). Wszyscy członkowie byli obywatelami Związku Radzieckiego i właściwie więcej łączyło ich z komunistami rosyjskimi niż z autochtonami koreańskimi. Bardziej znali kulturę rosyjską, gdyż przeważnie zamieszkiwali tereny Syberii a z rodzimymi tradycjami mieli niewiele wspólnego.

Czwartą grupę tworzyli zwolennicy Kim Il Seonga, nazywani często frakcją Kapsan (갑산). Określenie wywodzi się od miejscowości Kapsan, gdzie partyzantka Kima miała siedzibę. Sam Kim Il Seong wcale nie był szeroko rozpoznawalny w środowisku koreańskich komunistów. Wśród jego stronników znajdowali się najczęściej ludzie prości bez wykształcenia i umiejętności pisania.

Konsolidacja władzy przez Kim Il Seonga

Jako że Kim Il Seong miał za sobą poparcie Związku Radzieckiego, nabrał pewności siebie i z większą determinacją eliminował przeciwników w drodze do objęcia niepodzielnej władzy. Rok 1948 to zdecydowanie dobry czas dla Kim Il Seonga. W lutym zaczął formować Koreańską Armię Ludową. W wyniku czystek w partii przeprowadzonych w marcu, grupa miejscowych komunistów utraciła wpływy na północy. Zatem lider frakcji kapsańskiej miał już o jednego przeciwnika mniej. Z kolei następstwem wycofywania oddziałów radzieckich z Korei Północnej były także masowe powroty do ZSRR członków frakcji sowieckich Koreańczyków. Jako ostatni konkurent wciąż jawił się blok komunistów powiązanych z Chinami, jednakże zapobiegliwy Kim starannie i sukcesywnie odsuwał ich od władzy. Na początku września tegoż roku miało miejsce posiedzenie Najwyższego Zgromadzenia Ludowego, podczas którego wyłoniono nowy rząd. Mimo tego, że Kim i jego zwolennicy byli w mniejszości, lider już dzierżył niemałą władzę. Należy pamiętać, że wciąż mógł liczyć na Związek Radziecki. W sierpniu powołano wspólny Komitet Centralny Partii Pracy Korei Północnej i Korei Południowej a niemal rok później obie partie zjednoczyły się tworząc Partię Pracy Korei. Przewodniczącym Komitetu Centralnego nowopowstałej partii został nie kto inny jak Kim Il Seong. W krótkim czasie członkowie frakcji yan’ańskiej zaczęli tracić na znaczeniu. Władza jeszcze niedawno nikomu nieznanego partyzanta z wojny w Mandżurii w szybkim tempie zaczęła się rozszerzać.

Bibliografia:

박형영, Naver Encyclopedia, http://people.search.naver.com/search.naver?where=nexearch&query=%EB%B0%95%ED%97%8C%EC%98%81&sm=tab_etc&ie=utf8&key=PeopleService&os=103572

현준혁, Naver Encyclopedia,  http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=527791&cid=1596&categoryId=1596

김용범, Naver Encyclopedia http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=552921&cid=1599&categoryId=1599

무정, Naver Encyclopedia,   http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=919933&cid=2870&categoryId=2870

김두봉, Naver Encyclopedia http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=552031&cid=1596&categoryId=1596

허가이, Daum Encyclopedia, http://100.daum.net/encyclopedia/view.do?docid=b25h0095a

Waldemar J. Dziak, „Korea: Pokój czy wojna?”, Świat Książki, Warszawa 2003